YÖNETİM KURULU

Sağdan sola doğru: Zeki BUZGAN, Mahir ADIBEŞ, Naci GÜMÜŞ, Metin ÖZÇERİ, A. Levent ERTEKİN

Yönetim Kurulu Asil Üyeler

Başkan: MAHİR ADIBEŞ – madibes@hotmail.com
Başkan Yrd. NACİ GÜMÜŞ – gumusay51@hotmail.com
Sekreter: ABBAS LEVENT ERTEKİN – aleventertekin@yahoo.com
Muhasip: ZEKİ BUZGAN – zekibuzgan@hotmail.com
Üye: METİN ÖZÇERİ – metinozceri@gmail.com

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

MEHMET YAZICI – mehmetyazici_53@hotmail.com
KENAN ERDOĞAN – kerdogan45@hotmail.com
LALE ERTEKİN – laleylmz25@gmail.com
SELÇUK TÜRKYILMAZ – selcuk.turkyilmaz@ikc.edu.tr
HARİKA ERDEMİR – harikaerdemir@hotmail.com